TexteR


Din språk och textkonsult.Om oss

Så länge jag kan minnas har jag facinerats av språk. Sedan barnsben har jag slukat böcker och producerat texter i olika forum. Som verksam lärare med svenska,svenska som andraspråk och engelska som inrikning har jag 17 års erfarenhet av att hjälpa andra skapa, förbättra, formulera, strukturera och paketera budskap i text. Jag har erfarenhet av att producera läromedel, kartlägga elevers litteracitetserfarenheter, arbeta med och ta fram lättläst material och jobba med klarspråk.

Jag är också van att arbeta med redaktionella texter så som artiklar, insändare, debattinlägg, nyhetsbrev och bloggartiklar. 

Jag har stor vana att skriva olika typer av texter både på svenska och engelska.

Jag är van att sätta mig in i olika slags sammanhang och branscher, fånga kärnan i budskapet och förmedla den i text. 

Med ett perspektiv utifrån och den erfarenhet jag har av språk och textproducerande gör jag innehållet i din text begriplig, relevant, och intresseväckande för den som ska läsa texten.

Du kan anlita mig för kortare eller längre uppdrag. Jag är mån om hög kvalitet, effektivitet, en bra dialog och nöjda kunder.


Våra tjänster

Vill du få till relevanta, trovärdiga och begripliga texter men kanske saknar tid och kunskap?


Ni kan anlita mig för:

- webbcopy

-redaktionella texter så som reportage, artiklar, bloggartiklar, texter i nyhetsbrev.

- klarspråk

-lättläst

- läromedel

- korrekturläsning

-rådgivning

-språkgranskning

- redigering

- kartläggning


Kontakta mig för att diskutera uppdragets upplägg och få prisinfo.


Text är viktigt!

Det är ofta texten som förmedlar budskapet. Om man lägger ner lite jobb på göra sin text tilltalande och kommunikativ så är det större chans att budskapet i texten når ut till läsarna. Idag läser männiksor som aldrig förr och det skrivna ordet får allt större betydelse. Många får uppdraget att producera text men kanske saknar både tid och den kunskap som krävs för att skapa, paketera och publicera texter. Därför ska du anlita mig - för att producera tydliga texter som fyller sitt syfte och når ut till den tänka läsaren.

Kontakta mig för mer information.Kontakta oss